Integritetspolicy

Karlstad Bildemontering AB Personuppgiftspolicy

Här beskriver vi hur Karlstad Bildemontering samlar in och behandlar dina personuppgifter, vilka rättigheter du har avseende behandlingen samt hur du kan ställa frågor och begära rättelse av dina personuppgifter.

Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Karlstad Bildemontering.

Vi vill med denna personuppgiftspolicy visa att vi använder dina uppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är: 

Karlstad Bildemontering AB (registrerat aktiebolag hos Bolagsverket med org.556190-4466). Vi finns på Hedjämnan 14, 654 60 Karlstad. På vår webbplats http://däckmarknad.com/ kan du läsa mer om oss.

Karlstad Bildemontering AB tar alltid största möjliga ansvar för din integritet och behandlar dina personuppgifter med försiktighet och inom de regelverk som finns. De anställda i företaget som behandlar personuppgifter har samtliga fått en grundläggande utbildning.

Karlstad Bildemontering AB har en dataskyddsansvarig. Har du frågor om behandlingen av personuppgifter är du välkommen att kontakta info@frykmalm.se.

Dina rättigheter

·         Begära rättelse av din information

De uppgifter vi behandlar om dig ska vara korrekta. Om du ändå upptäcker någonting som är felaktig eller om du exempelvis bytt namn, flyttat eller på annat sätt ändrat din kontaktinformation har du rätt att begära rättelse av uppgifterna.

·         Begära att bli raderad från våra system

Du har rätt att begära att bli raderad från våra system. Begäran kommer att tillgodoses om uppgifterna inte längre behövs för att uppfylla de syften vilka de samlades in till eller om det finns andra lagkrav som bokföringslagen, skattelagstiftningen eller andra lagar som kräver att vi behåller uppgifterna. Endast de uppgifter som krävs för att uppfylla lagkravet kommer då att bevaras.

·         Rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter

Du har i vissa fall rätt att begära att vi tillfälligt ska begränsa användningen av dina personuppgifter. Ett sådant fall kan exempelvis vara när du har begärt rättelse av dina uppgifter och vill begränsa användningen under tiden vi utför rättningen.

·         Rätt att invända mot personuppgiftsbehandlingen

Du har rätt att göra invändningar om den behandling vi utför av dina personuppgifter som använder det intresseavvägning som den lagliga grunden.

·         Du har rätt att begära registerutdrag

Du har rätt att, en gång per kalenderår, genom en skriftlig och undertecknad ansökan kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag om vilka uppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har eller kommer att lämnas ut.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Kunder hos våra Däckmarknad:

Telefonkunder:

De uppgifter vi samlar in från dig som handlar från oss över telefon kan vara:

o   Namn

o   Adress

o   Telefonnummer

o   E-post

o   Registreringsnummer

               Kunder som handlar över disk:

               De uppgifter vi samlar in från dig som handlar i vår butik kan vara:

o   Registreringsnummer

o   Namn

o   Adress

o   Telefonnummer

o   E-post

                  Kunder som handlar via internet, Bildelsbasen:

                 De uppgifter vi samlar in från dig som handlar via Bildelsbasen kan vara:

o   Registreringsnummer

o   Namn

o   Adress

o   Telefonnummer

o   E-post

                  Kunder hos våra verkstäder

o   Registreringsnummer

o   Namn

o   Adress

o   Telefonnummer

o   E-post

o   Organisationsnummer

Varför behandlar vi personuppgifter om dig?

Karlstad Bildemontering AB behandlar främst personuppgifter om dig i syfte att:

·         Fullgöra våra förpliktelser mot dig som kund, genomförande av köp, fakturering och leverans av varorna

·         Hantera eventuella garantiåtaganden

·         Förenkla köpprocessen för återkommande kunder

·         Lämna information om våra varor och tjänster samt rikta marknadsföring per post, e-mail, sms eller telefon

·         Ge dig relevant och anpassad information i nyhetsbrev.

·         Bedöma vilka betalmetoder vi kan erbjuda dig, exempelvis genom kreditprövning.

·         Följa tillämplig lagstiftning, exempelvis bokföringslagar.

·         Möjliggöra kommunikation med dig som kund rörande din order eller andra frågor som rör våra tjänster.

OPOPP

Vad gör vi med din information?

Syfte med behandlingen Laglig grund för behandlingen Kategorier av personuppgifter Lagringstid
För att ta emot din förfrågan, skicka en offert och fullfölja en order Köpeavtal
Registreringsnummer
Namn
Adress
Telefonnummer
Organisationsnummer
E-post
Ett år efter
senaste köp
eller
offertförfrågan
För att försäkra oss om att lagkrav efterlevs Rättslig förpliktelse
E-post
Namn
Adress Telefonnummer
Så länge vi är skyldiga att spara uppgifterna enligt gällande lagstiftning
För att marknadsföra Karlstad Bildemontering via e-post, telefon, post eller sms
Namn
Adress
Telefonnummer
E-post
Ett år efter att du senast varit aktiv hos oss, Genom köp.

Var sparas dina uppgifter

Kunduppgifter lagras i affärssystemet Fenix.

Kunduppgifter behandlas på kundens begäran även via Resurs finance.

Hur länge sparar vi dina uppgifter

Dina uppgifter sparas så länge det behövs för att uppfylla ändamålet med behandlingen som bedrivs i denna integritetspolicy. Om det krävs för att fullfölja lagkrav kan vi komma att spara dina uppgifter under en längre tid.

Vi sparar dina uppgifter om dig som kund i max 24 månader efter ditt senaste köp eller aktivitet hos oss.

Vem lämnar vi ut personuppgifter till

Karlstad Bildemontering AB kan lämna ut personuppgifter till tredje part, samarbetspartner samt supportpersonal i våra IT-system.

Tredje part får använda uppgifterna för att hantera återkommande köp, leverera varor samt kontakta dig som kund i order och garantiärenden

Skyddet av dina personuppgifter

Du ska känna dig trygg som kund hos Karlstad Bildemontering AB. Vi har därför vidtagit de åtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst. Alla uppgifter sparas i databaser som är skyddade med behörighetsprinciper och brandväggar.

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor gällande vår hantering av personuppgifter eller om denna personuppgiftspolicy.

Du når oss på:

Karlstad Bildemontering AB

Box 5038

650 05 Karlstad

Info@frykmalm.se